ספרים שיצאו לאור

פרוזה:

לכל הספרים של אברום רותם בחנות הדיגיטלית

dmaot-shaish_tinyדמעות שיש – 2009; גרסה דיגיטלית (2013);


 
 vilibookהמסע האחרון של וילי אדאמס" שיצא ב- 2001, והוצא בשנית (2014) לאחר עריכה ושכתוב מחודשים במהדורה דיגיטלית .


שומרת הארון  [ בגרסה דיגיטלית לכל טבלט/ מחשב מצוי] (2020)


בכתיבה (2016) אביר הדב


 מקצועי: לקראת בית ספר מקוון – 2008


מאמרים, כתבות בנושא סביבת למידה דיגיטלית ואתיקה מקוונת ברשת [ראו אתר סביבה מקוונת – ד"ר אברום רותם וחברים ;  ואתר מתקוונים לאתיקה (מיזם משותף עם דר' עידית אבני)