כה אמר המורה

דרשות, תובנות, סמני דרך והארות דרך…. כה אמר המורה

כל דרשות המורה הוסרו מכאן עובדו מחדש ואוגדו לספרון אחד  המצ"ב

'המורה' הנו קול רציונאלי ומוסרי, חוצה תפיסות רוחניות ודתות, שמחבר את האדם לעולמו הפנימי הקונקרטי, על פי השאלה או הצפייה למענה המתבקש, בהלימה לעולמו הרוחני ואמונותיו. לא תמצאו כאן תורות או השקפות עולם נשגבות, לא אמתות עליונות שאין בלתו, וגם לו הוראות כיצד ראוי, אלא מענה המוצע לשיקולו של השומע, בבחינת מידע רוחני פרקטי, נוסף על הידוע לו.
בדרשה קצרה, מציג 'המורה' לאדם העומד מולו, את עיקרי הסוגייה שהוצגה לפניו, ומפתח את התשובה במספר נושאים מרכזיים, לשם הרחבת מתווה אפשרויות הפעולה .
בספרון זה 4 שערים:
פתיחה
א. לחיות נכון – הרחבת מתווה התובנות לאנשים שונים כמו לנער צעיר שבתחילת דרכו, לאיש שמחפש לדעת את האמת, לאיש המבקש לדעת מהו "טוב", לזה המבקש תכלית לחייו, ולזה המבקש לשנות את חייו .
ב. "על סדרי עולם" – התמודדות רוחנית-רציונאלית עם מושגי יסוד שמלווים את האדם – על האלוהים, מעשה ותוצאה, מענה לנזיר החומל עצמו למוות, לאלה המתלבטים על דרך החיים הנכונה, ואחרים המתמודדים עם מושג הזמן החומס כל.
ג. "יאוש, תקווה ומוות" -דברי הארה, נחמה והשלמה לאנשים בשלבים מכריעים בחייהם כמו צל המוות, האם להיאחז במה שמעבר להם, כמענה למיואש שחפץ למות, הכוונה לפושע נמלט, למייחל לרחמי שמיים, ודברים לנפרד מהחיים .
ד. "אנשים" – הרחבת זוית הראייה בגוון מעשי ורוחני על מהות העיסוק והשלכותיו על הסובב. דברים אל סוחר, מתמטיקאי, טבחית, רודף אחר כופרים ומצביא שעייף מלשלוט.

להלן 4 חלקי הספרון:

 כה אמר המורה – לאנשים החותרים לתשובות
פתיחה
חלק א': לחיות נכון
 נער צעיר ;  איש המחפש את האמת ; האיש שביקש להיות חופשי;  האיש שתהה מהו טוב;
האיש שסבר שהזמן קצר; האיש המחפש תכלית; האיש שחזה בדמות אלוהית
חלק ב': על סדרי עולם
על האלוהים; על מעשה ותוצאה; הנזיר החומל; הרכבת כמשל לחיים; טבע הזמן
חלק ג': ייאוש, תקווה ומוות
 מהו המוות?;  האם קיימת נשמה?; איש עייף ופצוע; הנמלט; האיש שביקש רחמי שמיים;
איש שקץ בחייו;  הנוטה למות
חלק ד': אנשים
הסוחר; חוקר המספרים; טבחית המלך; רודף הכופרים;  שומר הסף