9/9/09-טכס השקת הספר

אל דף פרטי הספר "דמעות שיש"

הזמנה לטכס השקת הספר
הזמנה לטכס השקת הספר

תמונות מערבההשקה 9 ספטמבר 2009:

שלושת השחקנים שהציגו קטעים (מומחזים) מהספר להנאת הקהל: הג'ינים המהתלים בדני שדה. מימין לשמאל: רמי בקל, יונית גבע ונורית שניר

אברום מדבר (כרגיל) אל הקהל: